Hem

LILJEKONVALJENS SAMFÄLLIGHET

Vår gemensamma webbplats

Hej och välkomna till samfällighetens webbplats!

Här hittar ni de senaste versionerna av våra styrande dokument och samfällighetens årsmötesprotokoll.


Ni kan också ta del av nyhetsbladet "Mellan raderna" med mera.


Har du några frågor som berör samfälligheten så är det bara att kontakta styrelsen.


Gå med i samfällighetens Facebookgrupp för att ta del av fortlöpande nyheter och information.

LÄNKAR

MELLAN RADERNA


Senaste numret av vårt nyhetsbrev "mellan raderna" samt arkiv finns här.

DOKUMENT


Länk till samfällighetens senaste versioner av styrande dokument.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL


Länk till det senaste årsmötesprotokollet samt underlag från tidigare årsmöten. 

STYRELSEN 2020/21


Styrelsen har 6 ledamöter:

  1. Jörgen Wyke (ordförande), omvald på två år till årsmötet 2022.
  2. Ilona Ek Asplund (kassör), omvald på två år till årsmötet 2022.
  3. Kenneth Hertzman, omvald på två år till årsmötet 2022.
  4. Helena Granborg, vald på 2 år till årsmötet 2021.
  5. Magnus Ranestedt, vald på 2 år till årsmötet 2021.
  6. Fennika Palm, vald på 2 år till årsmötet 2021.

 

Elin Rye-Danjelsen väljs till suppleant, vald på 1 år.och

Rodolfo Tomada väljas om som suppleant, omvald på 1 år.

 

Stefan Jirwe blir fortsatt revisor, omvald på 1 år.

Mikael Lindroth fortsätter som suppleant till revisor, omvald på 1 år.